S.No.

Student Name Marks Obtained Percentage

1.

Rajni Verma

729

80.80%

2.

Priyanka Bhardwaj

728

80.80%

3.

Kavita Jain

722

80.20%

4.

Manisha Sain

719

79.80%

5.

Swati Saxena

716

79.55%

6.

Lalita Devi Sharma

712

79.11%

7.

Poonam Sharma

708

78.66%

8.

Kavita Sharma

704

78.20%

9.

Shweta Tanwar

702

78.00%

10

Kusum Kumari Birwa

698

77.55%

S.No.

Student Name Marks Obtained Percentage

1.

Suhani Jain

727

80.77%

2.

Vineeta Dandich

715

79.44%

3.

Ronika Jain
Rekha Prasad

714
714

79.33%
79.33%

4.

Suman Chokdayat

706

78.44%

5.

Kiran Rathore

705

78.33%

6.

Isha Ahuja

704

78.22%

7.

Nisha Banshal

702

78.00%

8.

Shweta Kumari

701

77.88%

9.

Shital Sharma

699

77.66%

10

Ragini Sharma

694

77.11%

S.No.

Student Name Marks Obtained Percentage

1.

Richa Thawani

731

81.22%

2.

Pragiti Sharma

724

80.44%

3.

Julee Jain

723

80.33%

4.

Bhawna Sharma

715

79.44%

5.

Priyanka Rajawat

711

79.00%

6.

Kavita Dadhich

708

78.66%

7.

Monika Sharma

704

78.22%

8.

Pratibha Singh

703

78.11%

9.

Ankush Meena

702

78.00%

10

Rekha Sodhani
Preeti Sharma
Alka Maheshwari

698

77.55%