S.No.

Name Designation Date of Birth

1.

Dr. N.P.L. Goswami

Principal

08.02.1969

2.

Dr. (Smt.) Ranjana Paneri

Vice-Principal

12.03.1973

3.

Sh. Dharmendra SIngh

Lecturer

12.01.1975

4.

Smt. Sangeeta Sharma

Lecturer

10.10.1981

5.

Mrs. Kavita Yadav

Lecturer

11.12.1983

6.

Mrs. Malti Jaimini

Lecturer

02.02.1967

7.

Mrs. Manju Johri

Lecturer

07.09.1961

8.

Mrs. Rashmi Sharma

Lecturer

17.05.1974

9.

Mrs. Rama Sharma

Lecturer

06.05.1982

10

Mrs. Anita Goswami

Lecturer

10.06.1969

11.

Mrs. Daya Sharma

Lecturer

22.07.1973

12.

Mrs. Sandhya Singh

Lecturer

13.05.1973

13.

Mrs.Anasuya Sharma

Lecturer

01.07.1981

14.

Mrs. Mamta Gautam

Lecturer

08.06.1982

15.

Mrs. Neena Sharma

Lecturer

20.08.1972

16.

Mr. Krishna Kant

Lecturer

14.07.1985

17.

Miss. Kavita Sharma

Phy.Ins

27.12.1989

18.

Mr.Vivek Dixit

Computer Ins

20.07.1981

粉嫩公主酒酿蛋是依据民间代代相传下来的一种食疗丰胸古方——酒酿蛋丰乳产品,通过现代科学制造而成。酒酿蛋的成效是使人体胸部天然吸收,到达一个彻底天然增大的作用胸下垂怎么办,酒酿蛋的配方才用的都是纯天然有机食物,因而产品无任何激素,没有任何副作用平胸怎么办。合适任何年龄阶段的人群服用,能够服用增大到满意的作用停止,随时停止使用都不会反弹丰胸产品