Vidyasthali Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Prithviraj Nagar, Maharani Farm, Durgapura,

Jaipur-302018 (Rajasthan) INDIA

Jaipur- Rajasthan – India 302001

Mobile
:
+91-141-2763165/66
Fax No
:
+91-141-2762864
Email Id
:
vidyasthali@yahoo.in

Enquiry

Name*
:
Email*
:
Phone No.*
:
Message*
: