S.No.

Committee Incharge Co. Incharge-I Co. Incharge-II

1.

Admission

Dr. Saroj Sharma

Dr. Ranjana Paneri

Smt. Malti Jaimini

2.

Calendar

Dr. Ranjana Paneri

Dr. Daya Sharma

Smt. Manju johari

3.

Time-Table

Manju johari

Anasuya Sharma

Smt. Malti Jaimini

4.

Discipline

Dr. Ranjana Paneri

Neena Sharma

Sh. Krishan Kant

5.

Library

Dr. Saroj Sharma

Malti Jaimini

Smt. Rashmi Sharma

6.

Examination

Dr. Ranjana Paneri

Neena Sharma

Smt. Rashmi Sharma

7.

Practical / Teaching Practice

Dr. Ranjana Paneri

Malti Jaimini

Smt. Neena Sharma

8.

Prayer

Dr. Daya Sharma

Rama Sharma

Smt. Anita Goswami

9.

Culture

Dr. Ranjana Paneri

Neena Sharma

Smt. Rashmi Sharma

10

SUPW

Calendari

Rama Sharma

Smt. Mamta Gautam

11.

Games / Sports

Kavita Yadav

Rashmi Sharma

Smt. Rama Sharma

12.

Tutorial

Dr. Saroj Sharma

Dr. Ranjana Paneri

Smt. Sangeeta Sharma

13.

Literary

Smt. Neena Sharma

Dr. Saroj Sharma

Dr. Sandhya Singh

14.

Scholarship

Dharmendar Singh

Rama Sharma

Sr. Sharad Katta

15.

Labs

 

 

 

 

1. Scinece Lab

Anita Goswami

Vivek Dixit

 

2. Psychology

Dr. Daya Sharma

Anasuya Sharma

Dr. Sandhya Singh

 

3. A.V.Cell

Rashmi Sharma

Dr. Daya Sharma

Smt. Mamta Gautam

 

4. Computer Cell

Vivek Dixit

Anita Goswami

Sr. Krishan Kant

 

5.Language

Dr. Saroj Sharma

Anasuya Sharma

Smt. Daya Sharma

 

6. Teaching Aids

Dr.Rama Sharma

Anita Goswami

Smt. Sangeeta Sharma

16.

Physical & Health

Malti jaimini

Neena Sharma

Sr. Krishan Kant

17.

Alumni Association

Malti jaimini

Dr. Daya Sharma

Smt. Neena Sharma

18.

Guidance & Counseling

Dr. Saroj Sharma

Dr. Ranjana Panari

Dr.Navprabhakar Goswami

19.

Women cell

Dr. Saroj Sharma

Dr. Ranjana Panari

Smt. Malti Jaimini

Smt. Neena Sharma

Smt. Rashmi Sharma

Smt. Anita Goswami

Dr. Daya Sharma

20.

Governance & Leader Ship

Dr. Sheel Pareek

Dr.Navprabhakar Goswami

21.

Tour Committee

Smt. Neena Sharma

Sr. Sharad Katta

22.

College Magazinge

Dr. Saroj Sharma

Dr.Navprabhakar Goswami

23.

Internal Evaluation/Quality

Dr.Navprabhakar Goswami

Dr. Ranjana Paneri

Smt. Neena Sharma

24

Placement Cell

Dr.Navprabhakar Goswami

Dr. Ranjana Paneri

25.

Exhibitions

Smt. Neena Sharma

Smt.Malti jaimini

Smt. Rama Sharma